Vernerunden er et virkemiddel virksomheten gjennomfører for å kontrollere at kravene til blant annet et godt arbeidsmiljø etterleves i praksis.

En vernerunde vil kunne inkludere emner som fysiske forhold, brannvern, el-installasjoner, arbeidsutstyr m.m.

Med Ledelsessystem får virksomheten et godt verktøy for å gjennomføre sine vernerunder på en god og effektiv måte.

Vernerunden kan gjennomføres med hjelp av smarttelefon, pad eller PC.

Avvik kan registreres øyeblikkelig. Avviket vil bli automatisk opprettet i systemets avviksmodul og ansvarlig vil bli varslet.

Vernerunder tilpasset din bransje

Noen virksomheter har mye kontorarbeid, andre arbeider med maskiner og kanskje også kjemikalier. Ulike virksomheter må derfor naturlig nok forholde seg til ulike krav.

PlusOffice har utviklet bransjetilpassede vernerunder. Ta utgangspunkt i en av våre maler, rediger denne for å tilpasse den til deres behov, eller implementer din egen mal inn i systemet.

For mer informasjon eller prøvetilgang, ta kontakt på telefon 488 53 888, e-post post@plusoffice.no eller bruk kontaktskjema.