PlusOffice HMS har en enkel måte å styre håndbøker på. Du kan selv bygge de håndbøkene du vil, enten det er HMS- eller Personalhåndbøker og du kan opprette så mange håndbøker du vil uten endring i prisen.

Når du gjennomgår veilederen vil du i etterkant ha fått satt opp en HMS-håndbok. Da kan du selv gå igjennom dokumentene og se om du ønsker endringer. Dersom du ikke gjør endringer i dokumentene får du også automatisk oppdatert instruksene fra våre fagfolk. Dersom du ønsker kan du når som helst skru av dette og vedlikeholde egne instrukser selv. 

Våre fagfolk hjelper deg også med eventuelle spørsmål rundt oppsett av en HMS-håndbok.