kvinne med gamle håndbøker


PlusOffice har en enkel måte å styre håndbøker på. Du kan selv bygge de håndbøkene du vil, enten det er HMS- eller Personalhåndbøker. Du kan dessuten opprette så mange håndbøker du vil uten endring i prisen.

Når du gjennomgår veilederen vil du i etterkant ha fått satt opp en HMS-håndbok. Da kan du selv gå gjennom dokumentene og se om du ønsker endringer. Dersom du ikke gjør endringer i dokumentene får du også automatisk oppdatert instruksene fra våre fagfolk. Du kan når som helst velge å skru av dette og heller vedlikeholde instruksene selv.

Trenger du hjelp med oppsett av HMS- og personalhåndbøker? Ta kontakt med oss!