Når du har fått opprettet din PlusOffice HMS konto vil du kunne gjennomgå en veileder som setter opp systemet tilpasset deg og dine behov.

Veilederen består av en rekke enkle spørsmål om selskapet ditt og virksomhet og deretter finner systemet passende innhold til deg. Det gjelder både risikoanalysemaler og vernerundemaler og planlagt systemrevisjon. Etter veilederen jobber du med aktivt HMS-arbeid som registrering av avvik etc. og slipper å lære deg hvordan du skal strukturere et HMS-system.