Systemet er svært fleksibelt, tilgengelig på alle plattformer og du har fri fagstøtte og teknisk support. All integrert skjematikk og innhold levert av PlusOffice vil til en hver tid være oppdatert iht. til gjeldende regelverk og formkrav.

For mer informasjon ta kontakt på telefon 488 53 888, e-post post@plusoffice.no