Viktigheten av å dokumentere instrukser og prosedyrer kan ikke overdrives. Via håndbøkene kan man enkelt kommunisere innholdet til alle sine ansatte, og som arbeidsgiver er dette din forsikring dersom ansatte skulle velge å gjennomføre oppgaver utover metodene de har fått beskjed om.

Når man ansetter nye medarbeidere er det viktig å kunne gi god informasjon fra starten av. Instrukser og prosedyrer i form av en håndbok er en ypperlig måte å gjøre dette på, og samtidig sørge for at de ansatte drar i samme retning med samme arbeidsmetoder og reglement.