Gode rutiner og prosedyrer er viktig på en arbeidsplass


Viktigheten av å dokumentere instrukser og prosedyrer kan ikke overdrives. Via HMS- og personalhåndbøker kan man enkelt kommunisere innholdet til alle sine ansatte.

Som arbeidsgiver er dette ditt sikkerhetsnett, dersom ansatte skulle velge å gjennomføre oppgaver utover metodene de har fått beskjed om.

Ved nyansettelser er det viktig å gi god informasjon fra starten av, og instrukser og prosedyrer i form av en håndbok er en ypperlig måte å gjøre dette på. Samtidig sørger man også for at de ansatte drar i samme retning, med samme arbeidsmetoder og reglement.

Trenger du hjelper med instrukser og prosedyrer i din bedrift? Ta kontakt med oss!