PlusOffice Basis er vårt kjerneprodukt og er tilpasset små-mellomstore virksomheter. Løsningen vår skiller seg fra andre gjennom et svært enkelt brukergrensesnitt og er bransjetilpasset.

Vi har også utviklet løsninger for større virksomheter og virksomheter i konsernstruktur.

Som totalleverandør leverer vi i tillegg  kurs, rådgivning og utviklingstjenester. Våre styrker innenfor de ulike leveranseleddene gjør at vi også kan tilby utvikling og tilpasninger på bestilling.

PlusOffice skal alltid være den foretrukne leverandøren. Vi har en prisstruktur som gjør oss svært konkurransedyktige innenfor våre målgrupper.