Med sammensatte selskaper menes flere bedrifter organisert under hverandre som en kommune organiserer sine avdelinger, eller en franchise-kjede.

Vi leverer skreddersydde løsninger til ditt konsern. For at du skal kunne arbeide med å forbedre arbeidsmiljøet og sikkerheten i ditt konsern, tar vi oss av de reperende oppgavene med et system tilpasset morgendagen.

Brukertilganger kan du enkelt justere sentralt slik at alle avdelinger har den tilgangen som er satt fra konsernkontoene. Dersom du ønsker et regionsnivå i mellom konsern og avdelinger så er dette en del av konsernsystemet og kan enkelt settes opp for fordeling av ansavar mot avdelingene.

Vernerunder og håndbøker trenger du kun å lage en gang. Etter at dette er laget kan det distribueres ut mot avdelingene slik at alle har oppdatert informasjon til en hver tid, og du kan jobbe med det som er viktig for din bedrift, heller enn å kontakte avdelingene manuelt for å følge opp.

Tilpasninger og integreringer er en del av hverdagen i 2018. Vi kan gjøre integreringer mot lønnssystemer, timelister, ansattregistere, intranett og så godt som alle andre systemer som tilbyr data-deling.

Ønsker du at systemet skal ha farger og tema som passer med resten av firmaprofilen? Ikke noe problem. Dersom ditt konsern har flere forgreninger med forskjellige profiler, kan vi enkelt sette opp dette slik at noen avdelinger får en profil, men andre avdelinger får en helt annen profil.

Når vi jobber med dere under oppsett av internkontrollsystemet finner vi sammen de løsningene som frigjør tid for dere, sørger for godt HMS- og internkontrollarbeid og dekker alle lovpålagte oppgaver.

For mer informasjon om konsernløsningen, integreringer eller tilpasninger kan dere ta kontakt med produktansvarlig John Strandmyr på e-post john@plusoffice.no

Mer informasjon om produktet