skreddersydde løsninger for konsern


For at du skal kunne jobbe best mulig med å forbedre arbeidsmiljøet og sikkerheten i ditt konsern, leverer vi skreddersydde løsninger som vil gjøre hverdagen din vesentlig enklere.

Brukertilganger kan du enkelt justere sentralt, slik at alle avdelinger har den tilgangen som er satt fra konsernkontoene. Dersom du ønsker et regionsnivå mellom konsern og avdelinger, så kan dette enkelt settes opp for fordeling av ansvar mot avdelingene.

Vernerunder og håndbøker trenger du kun å lage én gang. Etter at disse er laget kan de distribueres ut mot avdelingene, slik at alle har oppdatert informasjon til enhver tid. Dermed kan du frigi tid til å jobbe med det som er viktig for din bedrift, fremfor å møtte følge opp avdelingene manuelt.
 

Skreddersøm i alle ledd

Vi kan selvfølgelig tilpasse systemet etter deres behov og integrere det mot lønnssystemer, timelister, ansattregistre, intranett og så godt som alle andre systemer som tilbyr data-deling.

Ønsker du at systemet skal ha farger og tema som passer med resten av firmaprofilen? Ikke noe problem. Dersom ditt konsern har flere forgreninger med forskjellige profiler, kan vi enkelt lage egne profiler for ulike avdelinger.

Når vi sammen med dere setter opp internkontrollsystemet, finner vi de løsningene som frigjør tid for dere, sørger for godt HMS- og internkontrollarbeid og dekker alle lovpålagte oppgaver.


Ønsker du mer informasjon om konsernløsningen, integreringer eller tilpasninger? Ta kontakt med produktansvarlig John Strandmyr på e-post john@plusoffice.no 
 

Mer informasjon om produktet