Avviksmodulen i PlusOffice HMS gjør at man kan samarbeide enklere med de ansatte om oppfølging av avvik. Hver ansatt kan selv registrere avvik, og avviksansvarlige får beskjed om hva som er registert.

Avvikene kommer også opp som en del av handlingsplanen slik at man enkelt har oversikt over avvik som skal utbedres og følges opp. 

Dersom du ønsker det kan du sette opp automatisk ansvarsfordeling basert på type avvik med tilhørende varslinger som sendes på e-post til de ansvarlige.

Du har samtidig revisjonshistorikk på avvikene og kan koble avvik mot vernerunder mens du går dem.