Skade på arbeidsplass avvik


Avviksmodulen i vårt HMS-system gjør at man kan samarbeide enklere med de ansatte om oppfølging av avvik. Hver ansatt kan selv registrere avvik, og avviksansvarlige får beskjed om hva som er registert.

Avvikene kommer også opp som en del av handlingsplanen, slik at man enkelt har oversikt over avvik som skal utbedres og følges opp. 

Dersom du ønsker kan du sette opp automatisk ansvarsfordeling basert på type avvik med tilhørende varslinger som sendes på e-post til de ansvarlige.

Du har samtidig revisjonshistorikk på avvikene og kan koble avvik mot vernerunder mens du går dem.

Avviksbehandling kan være komplisert, men med HMS-systemet til PlusOffice har det aldri vært enklere.

Trenger du hjelp med håndtering av avvik i din bedrift? Ta kontakt med oss!