Sett opp egne brukere til hver av dine ansatte slik at de kan ta del i HMS-arbeidet. Når du har satt opp bruker for en ansatt kan de selv:

  • Registrere fravær
  • Registrere ferieønsker
  • Legge inn timer i timeliste
  • Rapportere avvik
  • Lese håndbøker

Samtidig kan du sette tilgang for de ansatte du ønsker at skal kunne jobbe med vernerunder, risikoanalyser etc. 

Alle deler av systemet er fleksibelt lagt opp for tilgangsstyring.