Kvinner jobber med HMS på farten


Som kunde hos oss kan du fritt sette opp brukertilgang til hver av dine ansatte, slik at de kan ta del i HMS-arbeidet. Når du har satt opp bruker for en ansatt kan de selv:

  • Registrere fravær
  • Registrere ferieønsker
  • Legge inn timer i timeliste
  • Rapportere avvik
  • Lese håndbøker

Samtidig kan du gi tilgang til ansatte du ønsker at skal kunne jobbe med vernerunder, risikoanalyser etc.  Alle deler av systemet er fleksibelt lagt opp for tilgangsstyring.

Trenger du hjelp med å komme i gang med brukertilgang? Ta kontakt med oss!