Risikoanalyse graf HMS

I henhold til internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6 skal virksomheten:

”kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene”

Dette arbeidet må dokumenteres skriftlig.

I vårt HMS-system er det allerede maler klare for de fleste virksomhetstyper som gir deg en god risikoanalyse å jobbe videre med.

Punktene kan enkelt analyseres og i listen over risikoanalyser vil du hele tiden vite hvor høy risiko du har på hvert punkt.

Trenger du hjelp med risikoanalyse i din bedrift? Ta kontakt med oss!