Arbeid med vernerunder i PlusOffice HMS løses ved vernerunde-sjekklister. Det er ferdige maler for mange forskjellige virksomhetstyper som gjør deg letter i stand til å opprette og følge opp vernerunder.

Fra vernerundesjekkpunktene kan du opprette avvik som igjen følges opp i handlingsplanen.

En enklere måte å gjennomføre vernerunder - og sikre arbeidsplassen din.