Vernerunde i fabrikk


Vernerunde er en del av internkontrollen og et viktig tiltak for å dekke kravet om systematisk kartlegging av HMS-forholdene i virksomheten.

HMS-systemet til PlusOffice har egne sjekklister for vernerunder. Dette er ferdige maler for mange ulike virksomhetstyper, som gjør det lettere for bedriften å opprette og følge opp vernerunder.

Fra sjekklisten i vernerunde-dokumentet kan du opprette avviksom igjen følges opp i handlingsplanen.

Vårt HMS-system gir deg en rask og effektiv måte å gjennomføre vernerunder på og dermed også sikre arbeidsplassen din.

Trenger du hjelp med vernerunder i din bedrift? Ta kontakt med oss!