Fordeler med opplæringen:

  • Fleksibel gjennomføring, tilgjengelig i 12 mnd
  • Svært kostnadseffektivt, uten at det går på bekostning av kvalitet
  • Inneholder opplysende statistikker og resultater fra de sist publiserte arbeidsmiljøundersøkelser for egen bransje/næring
  • Nylige relevante endringer i lovverket og samfunnet vektlegges
  • God forståelse av praktisk HMS-arbeid gjennom interaktivitet og Caseoppgaver
  • Kunnskapstester og egenevaluering for å sikre at kunnskapsmålene oppnås
  • Kursbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring


Våre kurs tilrettelegges og tilpasses spesielt for den enkelte virksomhet basert på blant annet næring/bransje, størrelse og risikoforhold.

Utgangspunktet for kurset er lovpålagt jf. arbeidsmiljøloven § 6-5 og § 7-4.  Kurset er lagt opp for å dekke krav til innhold jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.

På bakgrunn av de tilpasningene som gjøres vil varighet på opplæringen variere fra virksomhet til virksomhet. Opplæringen er kategorisert som «kortere opplæring enn 40 timer» jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.