Risikovurdering i et HMS-system


Alle virksomheter som omfattes av Arbeidsmiljøloven skal vurdere risikoen med den hensikt å redusere sannsynligheten for skader og sykdom.

Noen virksomheter kan være pålagt å gjennomføre en risikovurdering på andre områder. For eksempel risikovurderinger relatert til personvern, ytre miljø, produkter m.m. Risikovurderinger skal dokumenteres skriftlig og være inkludert i virksomhetens system.

Ledelsessystemet fra PlusOffice inkluderer en svært brukervennlig modul for risikovurderinger.

Gjennom et veiledende oppsett tar systemet deg gjennom hele prosessen på en svært enkel måte.

Når du er ferdig med risikoanalysen og har opprettet evt. risikoreduserende tiltak, vil tiltakene automatisk legge seg i systemets handlingsplan.

Systemet vil også automatisk generere en «Rapport/Risikovurdering» som kan deles med ansatte, samarbeidspartnere eller myndigheter. Analysen redegjør for blant annet:

  • Grunnopplysninger
  • Risikoanalyse
  • Risikomatrise
  • Akseptkriterier
  • Risikohåndtering

Denne kan eksporteres som fil og kan også gjøres tilgjengelig for de ansatte i systemet.
 

Risikovurdering tilpasset din bransje

Omfanget av risikovurderingen avhenger av virksomhetens bransje og størrelse.

Husk at risikovurderinger omfatter mer enn kun forhold som forebygges med «vernebriller og hjelm». Arbeidsmiljøloven stiller krav til organisatoriske, fysiske og psykiske arbeidsbetingelser.

PlusOffice leverer også veiledende oppsett. I oppstartsveiviseren innhenter systemet grunninformasjon om virksomheten. På bakgrunn av disse opplysningene setter systemet opp veiledende oppsett for en risikoanalyse tilpasset type virksomhet.

Det er også mulig å opprette risikoanalyser basert på en mal, eller du kan opprette egne risikovurderinger fra bunn.

Det er med andre ord svært enkelt å komme i gang. Dersom du skulle være interessert i å lære mer om risikoforhold og annet innen din bransje tilbyr vi HMS-kurs for ledere, tilpasset din virksomhets bransje og størrelse.


Ønsker du mer informasjon eller prøvetilgang? Ta kontakt på telefon 488 53 888, e-post post@plusoffice.no eller kontaktskjema.