registrere fravær på pc mobil og nettbrett

Med ledelsessystemet fra PlusOffice får din virksomhet en digital personalhåndbok med oppdatert informasjon.

Personalhåndboken er et oppslagsverk over hvilke retningslinjer som gjelder for virksomheten. Ved å kommunisere disse gjennom en håndbok alle i virksomheten har tilgang til forebygger man misforståelser og sikrer likebehandling.
 

Eksempler på emner i Personalhåndboken:

  • Ansettelsesforhold - herunder retningslinjer for ansettelse, oppfølgning, advarsler, avslutning, styringsrett osv.
  • Fravær - herunder retningslinjer for bruk av egenmeldinger, generelt sykefravær, sykdom barn, andre permisjonsordninger osv.
  • Ferieavvikling - herunder retningslinjer for planlegging, varighet, frister, feriepenger, avvikling osv.
  • Arbeidstid - herunder hvilke ordninger som gjelder i virksomheten, overtid, avspasering, pauser osv.
  • Personalordninger - forsikringer som yrkesskadeforsikring, pensjonsordning, databriller osv. Personopplysninger og systemer, herunder retningslinjer for behandling av personopplysninger, informasjon om GDPR osv.
  • Utbetalinger - herunder informasjon om lønnsutbetaling, adgang til trekk i lønn, feriepenger, sykepenger, skatt osv.
  • Interne retningslinjer og rutiner - eksempelvis ruspolitikk, bruk av sosiale medier, taushetsplikt, tilgang til informasjon og andre bestemmelser i virksomheten.
  • Utlegg og reiser i arbeid - retningslinjer for bruk av privatbil, private utlegg o.l.


Din virksomhet står fritt til å legge til eget innhold eller ta utgangspunkt i innhold levert av PlusOffice.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan lage en Personalhåndbok tilpasset din virksomhet. Innhold levert av PlusOffice vil alltid være oppdatert iht. gjeldende regler og forskrifter.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt på telefon 488 53 888, eller e-post post@plusoffice.no.