PlusOffice sitt overordnede mål er å lage løsninger som frigir tid, slik at våre kunder kan vie mer ressurser til sin kjernevirksomhet. Uten at det går på bekostning av kvalitet eller etterlevelse av krav.

Ledelsessystemet fra PlusOffice har inkludert et intelligent håndbokoppsett der innhold i håndbøkene automatisk oppdateres ved endringer i virksomheten og lovverket.

Alle ansatte vil kunne få egen tilgang til håndboken fra sin mobil eller PC. Håndboken kan også deles med samarbeidspartnere der dette er et krav. Det kan opprettes en begrenset tilgang til systemet eller håndboken kan sendes som PDF.

HMS-håndbok tilpasset din bransje

Legg inn grunnopplysninger og systemet vil sette opp en HMS-Håndbok tilpasset din bransje og virksomhet.

Systemet vil automatisk inkludere opplysninger om din virksomhet samt sette opp håndboken med pålagt informasjon, instruks og rutiner. Du kan også selv tilpasse håndbokens innhold.

For mer informasjon eller prøvetilgang ta kontakt på telefon 488 53 888, e-post post@plusoffice.no eller kontaktskjema her på siden.