digital hms håndbok


I PlusOffice har vi et overordnet mål om å lage løsninger som frigir ressurser og gir våre kunder mer tid til sin kjernevirksomhet. Våre løsninger skal ikke gå på bekostning av kvalitet eller etterlevelse av krav, snarere tvert imot!

HMS-systemet fra PlusOffice inkluderer et intelligent håndbokoppsett, der innholdet i håndbøkene automatisk oppdateres ved endringer i virksomheten og lovverket.

Legg inn grunnopplysninger, og systemet vil sette opp en HMS-håndbok tilpasset din bransje og virksomhet. Personalhåndbøker lages og tilpasses like raskt.

Systemet vil automatisk inkludere opplysninger om din virksomhet, samt sette opp håndboken med pålagt informasjon, rutiner og instruks. Du kan enkelt også tilpasse håndbokens innhold selv. Enklere blir det ikke!

Alle ansatte kan få tilgang til håndbøkene fra PC eller mobil. Håndboken kan også deles med samarbeidspartnere der dette er et krav. Det kan opprettes begrenset tilgang til systemet eller håndboken kan sendes som PDF.


Ønsker du mer informasjon eller prøvetilgang? Ta kontakt på tlf. 488 53 888, post@plusoffice.no eller bruk kontaktskjemaet.