Varehandel er en bransje med stort trykk og små marginer. Da er det viktig med systemer som kan avlaste lederne slik at fokuset kan bli på det dere kan best, nemlig salg! For at de ansatte, både eksisterende og nyansatte skal ha best mulige forutsetninger for å gjøre den jobben dere ønsker, er det viktig med kommunikasjon. Muligheten til å lage instrukser og prosedyrer og gjøre dette enkelt tilgjengelig for de ansatte vil gi mer tid til kjernevirksomheten deres, og mer forståelse hos de ansatte for sine arbeidsoppgaver.

Når man investerer mye tid og penger i HMS og Internkontroll er det viktig å få mest mulig igjen for tiden og pengene man bruker. Vi har derfor implementert en statistikk-rapport i vårt system som gir deg tilbakemeldinger om hvilke avvik det oppstår flest av,
fraværsstatistikker m.fl.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp systemet slik at det fungerer mest mulig effektivt for ditt selskap. Du får samtidig en samtalepartner innenfor ditt fagfelt dersom du skulle ha et ønske om en faglig diskusjon.

Hvis du lurer på hva PlusOffice HMS kan gjøre for ditt selskap; ta kontakt med oss i dag!

Mer informasjon om PlusOffice HMS kan du finne her: