Varehandel er en bransje med høyt trykk og små marginer. Da er det viktig med systemer som kan avlaste lederne, slik at dere kan fokusere på det dere kan best: Salg.

I varehandel er HMS en sentral del av hvordan de ansatte blir tatt vare på og hvordan du i en presset bransje sørger for å minimere nedetid, sykefravær og dårlig omdømme.

For at de ansatte skal ha de beste forutsetninger for å lykkes i jobben, er det viktig med kommunikasjon. Ved å lage gode instrukser og prosedyrer, og gjøre disse lett tilgjengelig, vil man skape mer forståelse blant de ansatte for deres arbeidsoppgaver og frigi mer tid til deres kjernevirksomhet.

Kvinne på jobb i hagebutikk


For å redusere tiden du bruker på HMS mest mulig, har vi laget ferdig en rekke maler for instrukser, vernerunder og risikoanalyser som gjør arbeidet vesentlig enklere.

Vi har også en statistikk-rapport i vårt HMS-system som gir deg tilbakemeldinger om hvilke avvik det oppstår flest av, fraværsstatistikker og mye mer.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp systemet slik at det fungerer best mulig effektivt for deg og din bedrift.

Har du spørsmål om hvordan PlusOffice kan hjelpe deg med HMS, internkontroll og personalarbeid? Ta kontakt med oss!


Mer informasjon om PlusOffice kan du finne her: