Bransjen utfordres stadig med lange dager på veien og det er vanskelig å oppdatere de ansatte med informasjon fra sentralt hold. Papir-bunker med avvik, risikoanalyser og problemer med oversikt fra kontoret når lastebilene er i aksjon fører til mye bortkastet tid, og lite fortjeneste på HMS-arbeidet.

Med elektroniske håndbøker, maler for risikoanalyser og en stor andel ferdige maler for instrukser kan PlusOffice HMS hjelpe transport-selskapet ditt å ta kontroll igjen.

Når man investerer mye tid og penger i HMS og Internkontroll er det viktig å få mest mulig igjen for tiden og pengene man bruker. Vi har derfor implementert en statistikk-rapport i vårt system som gir deg tilbakemeldinger om hvilke avvik det oppstår flest av, fraværsstatistikker m.fl.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp systemet slik at det fungerer mest mulig effektivt for ditt selskap. Du får samtidig en samtalepartner innenfor ditt fagfelt dersom du skulle ha et ønske om en faglig diskusjon.

Hvis du lurer på hva PlusOffice HMS kan gjøre for ditt selskap; ta kontakt med oss i dag!

Mer informasjon om PlusOffice HMS kan du finne her: