sjåfør på vei


Transportbransjen har flere tøffe HMS-utfordringer. Med mange sjåfører på veien til enhver tid kan det være vanskelig å få oppdatert de ansatte med informasjon fra sentralt hold.

Papir-bunker med avvik, rapporter og risikoanalyser hoper seg opp som en propp i informasjonsflyten. Manglende oversikt sentralt fører igjen til mye bortkastet tid og lite fortjeneste på HMS-arbeidet.

Det er her PlusOffice kommer inn.

Med elektroniske håndbøker og en rekke ferdige maler for risikoanalyser, instrukser og vernerunder, kan PlusOffice spare deg for mye tid og penger brukt på HMS.

Vi har også en statistikk-rapport i vårt HMS-system som gir deg tilbakemeldinger om hvilke avvik det oppstår flest av, fraværsstatistikker og mye mer.

Selvfølgelig hjelper vi deg også med å sette opp systemet slik at det fungerer best mulig for deg og din bedrift.

Har du spørsmål om hvordan PlusOffice kan hjelpe deg med HMS, internkontroll og personalarbeid? Ta kontakt med oss!


Mer informasjon om PlusOffice finner du her: