Kontor og service er kanskje ikke det første man forbinder med yrkesskader, men disse bransjene inneholder faktisk elementer som kan være helt kritiske for de ansatte.

Sittestilling, arbeidsutstyr og vernerunder er like relevant for kontor og service som i andre bransjer. Rygg og nakke er for eksempel spesielt utsatt i et kontormiljø.

Legges forholdene til rette med gode instrukser og utførlig internkontroll, vil det spare mange timer med personalarbeid i året, som heller kan brukes på din kjernevirksomhet.

Mann med tid til overs på kontoret


For å redusere tiden du bruker på HMS mest mulig, har vi laget ferdig en rekke maler for instrukser, vernerunder og risikoanalyser som gjør arbeidet vesentlig enklere.

Vi har også en statistikk-rapport i vårt HMS-system som gir deg tilbakemeldinger om hvilke avvik det oppstår flest av, fraværsstatistikker og mye mer.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp systemet slik at det fungerer best mulig effektivt for deg og din bedrift.

Har du spørsmål om hvordan PlusOffice kan hjelpe deg med HMS, internkontroll og personalarbeid? Ta kontakt med oss!


Mer informasjon om PlusOffice finner du her: