Når man skal arbeide med HMS og internkontroll i Industrien er det viktig å ha gode verktøy for å forenkle arbeidet. Mengden instrukser, avviksmeldinger, tiltak og kontroller på en handlingsplan kan noen ganger virke overveldende.

PlusOffice HMS lar deg styre alt dette på en oversiktlig måte.

For registrering av avvik har du mulighet til å ta med de ansatte i arbeidet. Du vil bli varslet dersom du er avviksansvarlig i selskapet. For å informere de ansatte på en god måte vil du kunne endre en instruks ett sted, og de ansatte kan se de tilpassede
håndbøkene og instruksene når de logger inn med sin bruker.

Når man investerer mye tid og penger i HMS og Internkontroll er det viktig å få mest mulig igjen for tiden og pengene man bruker. Vi har derfor implementert en statistikk-rapport i vårt system som gir deg tilbakemeldinger om hvilke avvik det oppstår flest av,
fraværsstatistikker m.fl.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp systemet slik at det fungerer mest mulig effektivt for ditt selskap. Du får samtidig en samtalepartner innenfor ditt fagfelt dersom du skulle ha et ønske om en faglig diskusjon.

Hvis du lurer på hva PlusOffice HMS kan gjøre for ditt selskap; ta kontakt med oss i dag

Mer informasjon om PlusOffice HMS kan du finne her: