Alle som arbeider i industribedrifter vet hvor høyt fokus det er og skal være på sikkerheten til de ansatte. Alle målsettinger om redusering i arbeidsulykker må utdypes med forebyggende tiltak og opplæring av de ansatte.

Når man skal arbeide med HMS og internkontroll i industribedrifter er det viktig å ha gode verktøy for å forenkle arbeidet. Mengden instrukser, avviksmeldinger, tiltak og kontroller på en handlingsplan kan noen ganger virke overveldende.

Vårt HMS-system lar deg styre alt dette på en enkel og oversiktlig måte.

I industribedrifter er sikkerheten ekstra viktig


HMS-systemet til PlusOffice gir deg for eksempel mulighet til å ta med de ansatte i arbeidet for registrering av avvik. Endrer du på en instruks, vil de ansatte kunne se de tilpassede håndbøkene og instruksene når de logger inn med sin bruker. Dette sikrer at informasjon går ut til de ansatte på en god måte!

For å redusere tiden du bruker på HMS mest mulig, har vi laget ferdig en rekke maler for instrukser, vernerunder og risikoanalyser som gjør arbeidet vesentlig enklere.

Vi har også en statistikk-rapport i vårt HMS-system som gir deg tilbakemeldinger om hvilke avvik det oppstår flest av, fraværsstatistikker og mye mer.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp systemet slik at det fungerer best mulig effektivt for deg og din bedrift.

Har du spørsmål om hvordan PlusOffice kan hjelpe deg med HMS, internkontroll og personalarbeid? Ta kontakt med oss!


Mer informasjon kan du finne her: