Inkludert i ledelsessystemets HR funksjoner finnes også det virksomheten trenger for en god og oversiktlige prosesser rundt sykefravær og fraværshåndtering. Skaper automatisk en god struktur og oversikt for alle involverte. Og den finnes på samme plattform som Personalhåndboken, ferie og andre relaterte funksjoner.

  • Ledelsen kan registrere fravær på en ansatt, og/eller den ansatte kan sende inn egenmelding /sykefravær eller permisjonssøknad til godkjenning.
  • Automatisk beregning av sykefraværsprosent som tar høyde for alle variabler
  • Ansatte får oversikt over eget fravær
  • Sykefraværsoppfølging
  • Visuelle rapporter og statistikker
  • Gode varslingsfunksjoner for alle involverte.
  • m.m.

Egenmeldingsblankett, ustrukturerte meldinger og e-poster kan fases helt ut. Ansatte gjør registreringen via sin egen bruker. Leder får varsel når fravær ligger til godkjenning.

Muligheter for integrering mot andre systemer, eksempelvis lønnssystemer.

Funksjonen kan på lik linje med alt annet i systemet tilpasses den enkelte virksomhet. Og vi kan sette opp alt for din virksomhet på rekord tid.

 

For mer informasjon eller prøvetilgang ta kontakt på telefon 488 53 888, e-post post@plusoffice.no eller kontaktskjema her på siden.