HR-funksjon med fravær og statistikk


Inkludert i ledelsessystemets HR-funksjoner finnes også det virksomheten trenger for en god og oversiktlige prosess rundt sykefravær og fraværshåndtering.

Fraværsfunksjonen skaper automatisk en god struktur og oversikt for alle involverte, og den finnes på samme plattform som personalhåndbok, ferie og andre relaterte funksjoner.

Andre fordeler med vår digitale fraværsmodul:

  • Ledelsen kan registrere fravær på en ansatt, og/eller den ansatte kan sende inn egenmelding /sykefravær eller permisjonssøknad til godkjenning
  • Automatisk beregning av sykefraværsprosent som tar høyde for alle variabler
  • Ansatte får oversikt over eget fravær
  • Sykefraværsoppfølging
  • Visuelle rapporter og statistikker
  • Gode varslingsfunksjoner for alle involverte


Egenmeldingsblanketter, ustrukturerte meldinger og e-poster kan med andre ord fases helt ut. Ansatte gjør registreringen via sin egen bruker, så får leder varsel når fravær ligger til godkjenning.

Funksjonen kan på lik linje med alt annet i systemet tilpasses den enkelte virksomhet og integreres mot andre systemer, eksempelvis lønnssystemer.


Ønsker du mer informasjon eller prøvetilgang? Ta kontakt på telefon 488 53 888, e-post post@plusoffice.no eller kontaktskjema her på siden.