HMS-system med feriefunksjon


Vårt ledelsessystem inkluderer en hel del HR-funksjoner, deriblant en oversiktlig modul for ferieavvikling.

Feriefunksjonen skaper automatisk en god struktur og oversikt for alle involverte. Ferieplanen finnes på samme plattform som personalhåndbok, fravær og andre relaterte funksjoner.

Andre fordeler med vår digitale ferieoversikt:

  • Ledelsen kan registrere ferie på en ansatt, og/eller den ansatte kan sende inn ferieønsker til godkjenning
  • Ledelsen kan administrere overføring av feriedager, og/eller den ansatte kan søke om overføring via systemet
  • Ansatte får full oversikt over egne feriedager
  • Visuell ferieplan for hele virksomheten
  • Gode varslingsfunksjoner for alle involverte


Med PlusOffice får du full oversikt over ferieregnskap, samt flere smarte funksjoner slik at ansatte over 60 år automatisk får tildelt sin ekstra ferieuke. Systemet gir dessuten automatisk korrekt beregning av feriedager med hensyn til virkedager og helligdager.

Funksjonen kan på lik linje med alt annet i systemet raskt tilpasses den enkelte virksomhet. 


Ønsker du mer informasjon eller prøvetilgang? Ta kontakt på telefon 488 53 888, e-post post@plusoffice.no eller kontaktskjema her på siden.