Lovgivningen nevner ikke styringsretten direkte, men den ligger som en klar forutsetning i så vel arbeidsmiljøloven som i ferieloven.

Den er mye omtalt i juridisk teori og stadfestet gjennom rettspraksis.

Det stilles krav til arbeidsgivers fremgangsmåte. Styringsretten skal utøves innenfor de rammer som settes av blant annet interne bestemmelser, lovverket og allmenne saklighetsnormer.

Innenfor overnevnte rammer vil det i praksis bety eksempelvis at arbeidsgiver skal kunne bestemme:

  • Hva som skal gjøres.
  • Hvem som skal gjøre det.
  • Når det skal gjøres.
  • Hvordan det skal gjøres.

Styringsretten innebærer også et klart element av ordre. Dersom den ansatte nekter å innrette seg etter ordre, vil det normalt gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.