I forbindelse med ferieavvikling har vi redusert bemanning i juli, vårt sentralbord vil da være stengt.

Kunderelaterte tjenester er bemannet, men må i perioden kontaktes direkte via kontaktskjema her.

Fyll inn firmanavn
Velg hvilken avdeling som skal motta din henvendelse.
Eksempelvis fakturanr., kundenr. o.l.

Kundeservice

Behandler henvendelser relatert til kjøp av produkter og tjenester. Oppfølgning av kundeforhold og oppstartstamtaler.

Teknisk support

Tar i mot henvendelser relatert til bruk av programvare levert av PlusOffice, i all hovedsak ledelsessystemet og kurs levert av PlusOffice direkte.

Fagstøtte

Tar imot spørsmål relatert til eksempelvis HMS, internkontroll, arbeidsrett og kjente standarder. Tilbyr hovedsakelig veiledning innen de fagområder som kan relateres til ledelsessystemet og de kursene som leveres direkte av PlusOffice.

Faktura

Behandler alle fakturahenvendelser og henvendelser relatert til endringer som påvirker kundeforhold.