Vår fagavdeling har bred kompetanse innen implementering og oppbygging av ledelsessystemer. Dette inkluderer også relevant fagkunnskap innen HMS, internkontroll, arbeidsrett og kjente standarder.

Vi har erfaring fra ulike typer virksomheter, bransjer og størrelse. Vi vil derfor være en god støttespiller og bidragsyter i form av god veiledning for din virksomhet.
 

Fagstøtte

Kunder og samarbeidspartnere som har tjenesten «fagstøtte» inkludert i sin avtale vil kunne henvende seg til vår fagavdeling dersom de har spørsmål. Dette kan for eksempel være spørsmål relatert til:

  • Arbeidsrett herunder ansettelse, oppsigelse, ferie, fravær m.m.
  • Arbeidsmiljø herunder krav, organisering, tilrettelegning, bransjekrav m.m.
  • Internkontroll herunder risikovurdering, systematisk oppfølging, krav m.m.
  • Tilsynsmyndigheter herunder type dokumentasjon de ulike tilsynsmyndighetene kan ønske fremlagt m.m.
  • Standarder og sertifiseringer herunder ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, miljøfyrtårn m.m.


Som hovedregel vil vi kunne hjelpe deg med svar og veiledning vedrørende alle emner innenfor våre fagområder og de som evt. kan relateres til ledelsessystemet.

 

 

Sendt oss din henvendelse