Bakgrunn for Satsingen

Industrien er en svært sammensatt næring med mange undernæringer. Det er stor variasjon i arbeidsoppgaver, arbeidsmiljøeksponering og arbeidsrelaterte helseplager.

Ansatte i industrien er særlig utsatt for kjemikalier, støy, ulykker og sosial dumping. Ansatte i industrien har også i større grad enn andre yrkesgrupper hudplager, luftveisplager, nedsatt hørsel og muskel- og skjelettplager som følge av eksponering.

Svært mange oppgir i tillegg at de er utsatt for sterk støy og vibrasjoner.

Industrien har mange registrerte skader og ulykker og de fleste skjer ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt.

Tema for tilsyn

Risikovurdering og systematisk HMS-arbeidet er et gjennomgående tema for alle tilsyn.
For mer informasjon om hvert enkelt tema klikk her.