arbeidsgiverkurs


Arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre HMS-opplæring jf. arbeidsmiljøloven § 3-5. Opplæringen skal være tilpasset virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.

Ved kursets oppstart fyller deltaker inn virksomhetens organisasjonsnummer. Systemet vil da hente informasjon om bransje, antall ansatte osv. På bakgrunn av disse opplysningene tilpasses kursoppsettet seg behovene til den aktuelle virksomheten.

De bransjene som er unntatt fra å kunne gjennomføre opplæringen vil få informasjon om dette. Det kan eksempelvis være virksomheter innen luftfart.
 

Opplæringens innhold

Som nevnt over er opplæringens innhold ulik fra virksomhet til virksomhet avhengig av behov.

Kurset vektlegger utover lovverket også temaer som er samfunnsaktuelle og i tiden. Det er derfor viktig at også ledere som har gjennomført HMS-opplæring tidligere gjennomfører kurset.

Opplæringen skal som minimum gi kursdeltakeren grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen følgende punkter:

  • Kunnskap om samfunnsmessige og bedriftsøkonomiske fordeler ved et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Være i stand til å se, tenke og handle slik at velferd og helse-, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt
  • Kunne integrere helse-, miljø- og sikkerhet i planleggings-, beslutnings- og omstillingsprosesser
  • Kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer, og hvordan de innvirker på de ansattes fysiske og psykiske helse
  • Gjennomføre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet gjennom dialog, medvirkning og samarbeid
  • Hva systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer, hvilke krav som stilles, og hvordan tilpasse dette til egen virksomhet


For mer informasjon om kursets innhold, kontakt oss gjerne på support@plusoffice.no.

Du kan se andres vurdering av opplæringen her
 

Opplæringens lengde

Opplæringens lengde påvirkes naturlignok av virksomhetens art, størrelse og risikoforhold. Kurset er et fullverdig kurs, du må beregne at det vil medgå litt tid til gjennomføringen. Aktører som markedsfører sin opplæring med kort gjennomføringstid skal man akte seg for.
 

Gjennomført opplæringen tidligere

Ledere som tidligere har gjennomført opplæringen kan med stor fordel benytte anledningen til å friske opp. Endringer i lovverket og samfunnet generelt er det viktig at man får med seg.
 

Opplæring tilpasset din virksomhet

Kurset følger pålegget om at opplæringen skal være tilpasset bransje, risikoforhold og størrelse, noe som er et krav og en forutsetning.

Det er en utfordring for mange nettkurs, men kanskje spesielt på åpne klasseromskurs at opplæringen vanskelig lar seg tilpasse de ulike behovene.

Det er åpenbart at hvis man plasserer en lastebilsjåfør og en frisør på samme kurs vil ingen av disse sitte igjen med noe særlig utbytte av kurset de har betalt for.

Det er arbeidsgivers ansvar å påse at opplæringen er relevant og nyttig, ikke nødvendigvis kursaktøren. Vær derfor nøye med disse vurderingene i forkant.