Fyll inn ditt org.nummer.
Fyll inn firmanavn
Navn på den som foretar bestillingen
E-post til kontaktperson
Hold inne CTRL for å velge flere

Tilgang til kursplasser og gjenpart av bestillingen sendes til den som her blir oppgitt som kontaktperson.

Da det ikke alltid er kjent på bestillingstidspunkt «hvem» som skal gjennomføre opplæringen gis tilgang i form av en unik adgangskode pr. deltaker.

Deltakeren fyller selv ut personlige opplysninger som navn, e-post, rolle ( Verneombud, Hovedverneombud, AMU-medlem eller annet) osv. innledningsvis i kurset.

PlusOffice vil gjøre tilpasninger basert på antall ansatte, næring/bransje og noen unike tilpasninger spesielt for deres virksomhet.

Kursavgift vil bli fakturert Kunde først etter at vi er ferdig med kursoppsettet og innloggingsinformasjon er oversendt dere.

Kurset vil være tilgengelig i minst 12 måneder regnet fra opprettelsesdato, dersom ikke annet er avtalt.