Kurs til alle

Fra 1. januar 2024 kommer det endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder verneombud og arbeidsmiljøutvalg i bedrifter:

  • Virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud.
  • I virksomheter med flere enn 30 ansatte skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU).
  • I virksomheter med 10-30 ansatte skal AMU opprettes når en av partene i virksomheten krever det.

Vår kursplattform tilbyr digitale kurs innenfor arbeidsmiljø og internkontroll. Vi introduserer nå et abonnementssystem der bedrifter kan abonnere på kursene våre. Ved å betale en fast månedlig pris, avhengig av bedriftens størrelse, får dere ubegrenset tilgang til alle kursene våre.

Ta kontakt med oss for å bestille tilgang til kursportalen eller dersom du har spørsmål så tar vi kontakt!

Kursportalen

Fyll inn din e-post her