Fordeler med opplæringen:

Fleksibel gjennomføring, tilgjengelig i 12 mnd.
Svært kostnadseffektivt, uten at det går på bekostning av kvalitet
Inneholder opplysende statistikker og resultater fra de sist publiserte arbeidsmiljøundersøkelser for egen bransje/næring
Nylige relevante endringer i lovverket og samfunnet vektlegges
God forståelse av praktisk HMS-arbeid gjennom interaktivitet og Caseoppgaver
Kunnskapstester og egenevaluering for å sikre at kunnskapsmålene nås
Kursbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring

 

Våre kurs tilrettelegges og tilpasses spesielt for den enkelte virksomhet basert på blant annet næring/bransje, størrelse og risikoforhold.

Bakgrunn for kurset er lovpålagt jf. arbeidsmiljøloven § 6-5. Kurset er lagt opp for å dekke krav til innhold jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.

Basert på de bransjetilpasningene som gjøres vil varighet på opplæringen variere fra virksomhet til virksomhet. Opplæringen er kategorisert som «kortere opplæring enn 40 timer» jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.