Fordeler med opplæringen:

  • Fleksibel gjennomføring, tilgjengelig i 12 mnd
  • Svært kostnadseffektivt, uten at det går på bekostning av kvalitet
  • Inneholder opplysende statistikker og resultater fra nylig publiserte arbeidsmiljøundersøkelser for egen bransje/næring
  • Relevante og oppdaterte endringer i lovverket og samfunnet vektlegges
  • God forståelse av praktisk HMS-arbeid gjennom interaktivitet og caseoppgaver
  • Kunnskapstester og egen-evaluering for å sikre at kunnskapsmålene nås
  • Kursbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring


Våre kurs tilrettelegges og tilpasses spesielt for den enkelte virksomhet basert blant annet på næring/bransje, størrelse og risikoforhold.

Bakgrunnen for kurset er lovpålagt opplæring jf. arbeidsmiljøloven § 6-5. Kurset er lagt opp for å dekke krav til innhold jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.

Basert på de bransjetilpasningene som gjøres vil varighet på opplæringen variere fra virksomhet til virksomhet. Opplæringen er kategorisert som «kortere opplæring enn 40 timer» jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.