Verdiene er mer enn bare flotte ord, det er grunntanken vi tar med oss på jobb hver dag og selve fundamentet for vårt arbeid med HMS og internkontroll.