I samarbeid skal vi jobbe videre med å videreutvikle Norges beste HMS-system for SMB-segmentet. Brukervennlighet og kompetanse står i sentrum når vi jobber mot SMB-markedet. Alle SMB Norge sine medlemmer vil motta egne priser, og all produktinformasjon ligger inne på medlemssidene til SMB Norge.

"Samarbeidet med SMB Norge vil gjøre at vi kan fortsette utviklingen mot SMB-segmentet med en stor aktør ved siden av oss. Vi setter stor pris på at vi ble den foretrukne HMS-leverandøren i et marked med mye konkurranse. Vi håper å vise medlemmene til SMB Norge hvor enkelt HMS-arbeidet kan gjennomføres, og at vi sammen kan gjøre produktene ennå bedre"

- Produktansvarlig John Anmarkrud Strandmyr

Er du medlem i SMB Norge og ønsker mer informasjon? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt!

Mer informasjon om produktet