Book tid med konsulent

Fyll inn ditt org.nummer.
Fyll inn firmanavn

Tjenesten kan kun bestilles dersom du har en aktiv lisensavtale der dette er inkludert.

PlusOffice vil etter konto er opprettet og grunnopplysninger registrert i systemet sende hovedbruker brukertilgang til systemet.

Forutsetninger før gjennomgang

  • Du bør ha vært logget inn og gjort litt kjent i forkant
  • Du bør ha gjennomført «Kom i gang» (oppstartsveiviseren i systemet)
  • Du bør ha gjort deg noen tanker i forhold til tilgangsstyring
  • Du må være hovedbruker

Praktisk informasjon

  • Du vil motta en kalenderinvitasjon fra konsulenten som skal gjennomføre oppsettet
  • Du vil bli kontaktet på det telefonnummeret du har oppgitt i dette skjema på avtalt tidspunkt
  • Gjennomføring er på telefon og internett
  • Estimert tid er 45 minutter

Hva får du hjelp til?

Som kunde styrer du i utgangspunktet fritt til å disponere tiden til det du ønsker gjennomgang av. Konsulent vil kunne veilede deg i forhold til hvordan du bør gå frem i systemet og hjelpe til med brukeroppsett o.l. Det kan også være veiledning i forhold til hvordan å implementere/importere informasjon fra gamle systemer e.l.

Etter gjennomgangen vil du som kunde ha fri tilgang til å kontakte supportavdelingen med oppfølgingsspørsmål og mer hjelp.

Dersom det er ønskelig at konsulent skal utføre arbeid i eller relatert til kundens system utover den avtalte tiden vil dette være mulig. Men det vil da kunne komme tilleggskostnader dersom ikke annet er avtalt.